Seminarium Teologiczne w Ustroniu ogłasza nabór na lata 2019-2021.
Jeśli pragniesz pogłębić swoje poznanie Boga i Jego Słowa, umocnić relację z Bogiem, stać się bardziej użytecznym i owocnym w służbie dla Pana to serdecznie zapraszamy Cię do nauki w Seminarium.
Nasze Seminarium ukończyło już ponad 400 absolwentów. Wielu z nich służy Kościołowi Pana Jezusa Chrystusa, jako kaznodzieje, ewangeliści, pastorzy, starsi, liderzy młodzieżowi oraz nauczyciele szkółki niedzielnej. Wspólne społeczności w czasie spotkań seminaryjnych, dyskusje, wykłady i ćwiczenia sprawiają, że nasi studenci nie tylko zdobywają wiedzę biblijną i teologiczną, ale także inwestują w swój duchowy rozwój.
Przyjęcia do Seminarium odbędą się 28 lutego 2019 r. od godz. 8:00 do 10:00
w siedzibie Seminarium: Kościół Zielonoświątkowy – Zbór „Betel” – Ustroń, ul. Daszyńskiego 75
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów w siedzibie Uczelni:
– ankieta (do pobrania ze strony www.st.kz.pl/rekrutacja),
– opinia pastora
– dwa zdjęcia formatu jak na dyplom.
Osoby, które złożą wymagane dokumenty pozostaną na wykładach seminaryjnych w dniach: 28 lutego – 2 marca 2019 r.
Szczegółowe informacje i zapisy na: www.st.kz.pl/rekrutacja