Polska, 23 marca 2020

Drogie Siostry
Szanowni Bracia,

Ostatni tydzień jednoznacznie pokazał, że jesteśmy zdolni w jedności stanąć wobec wyzwań tego czasu. Dziękuję za Waszą powagę i trzeźwość w ocenie sytuacji, a w modlitwie i poście wręcz entuzjazm. Wasza postawa jest niezwykle krzepiąca. ❤️❤️❤️ Wiem, że Pan w swoim wielkim miłosierdziu odpowie nam. Dziękuję za naszą wspólnotę, Waszą mądrość oraz dzielność w trudnych dniach zarazy.
Musimy kontynuować duchową walkę o nasze dobro.?? Proponuję, żebyśmy zrobili to według klucza z poprzedniego tygodnia. Szczegóły, po uwzględnieniu drobnych zmian, są następujące:

• Pościmy od rana do godziny 18.00
• Niech każdy wybierze post, jakiemu jest w stanie sprostać. Osoby słabe i chore, niech jedzą tylko proste jedzenie, żeby nie osłabić organizmu. Jeśli ktoś nie jest pewny, czy może pościć, niech je proste pokarmy.
• 18.00 – 19.00 godzina modlitwy całego Kościoła – każdy u siebie w domu, w rodzinie. W przypadku niemożności, można modlić się o innej porze.
• Modlimy się o wygaśnięcie epidemii, służbę zdrowia, rząd. Modlimy się też o ekonomię naszego kraju. Sam Pan niech nas chroni!
• Każdy Okręg Kościoła otrzyma jeden dzień do służby całemu Kościołowi i narodowi. Prośmy, by chrześcijanie zrobili to GREMIALNIE! Cudowne jest to, że dołączają do nas dwa inne Kościoły: Chrześcijan Wiary Ewangelicznej i Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa. „Wiele może usilna sprawiedliwego” – Jakuba 5,16.

Poniedziałek, 23 marca – Okręg Północny
Wtorek, 24 marca – Okręg Pomorski
Środa, 25 marca – Okręg Zachodnio-wielkopolski oraz Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
Czwartek, 26 marca – Okręgi Zachodni i Południowy.
Piątek, 27 marca – Okręg Centralny.
Sobota, 28 marca – Okręg Wschodni oraz Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa.

Pozdrawiam w Chrystusie i bądźcie zdrowi.
bp Marek Kamiński