23 stycznia 2019 roku uchwałą Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce powołane do życia zostało Chrześcijańskie Forum Kobiet ERA D. Powiadomione o tym fakcie zostało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Formalności zostały
dopełnione!

Nadrzędnym celem Chrześcijańskiego Forum Kobiet ERA D jest szeroko rozumiane wsparcie dla kobiet i ich rodzin ze wszystkich warstw i grup społecznych. Wsparcie to ma umożliwiać:

  • Edukacja kobiet i rodzin,
  • Rozwój i przekraczanie ograniczeń w różnych obszarach życia,
  • Aktywność wszelkiego rodzaju, która ma powodować
    samorealizację kobiet, poczucie szczęścia i spełnienia oraz umożliwiać konstruktywny wkład w życie społeczne i życie kościoła,
  • Duchowy wzrost, bez którego życie ludzkie jest niepełne i zubożałe.

Przystępujemy do działania!!! ERA D jest na etapie tworzenia zespołu ekspertek i ekspertów, doradców, duszpasterzy etc.
Niebawem uruchomimy stronę internetową, która służyć będzie za platformę umożliwiają funkcjonowanie sieci kontaktów, propagowanie potrzebnej wiedzy oraz informacji dotyczących możliwego wsparcia.

Nie interesuje nas żaden administracyjny czy teoretyczny twór, ale rzeczywiste wsparcie dla kobiet, zwłaszcza na poziomie lokalnym, dlatego chcemy wspierać lokalne inicjatywy i lokalne społeczności. Chcemy też reagować na potrzeby, które Wy dostrzegacie i macie. Potrzebujemy Waszych pomysłów i podpowiedzi.

Wkrótce podamy kolejne informacje i ogłoszenia.