Jeśli pragniesz pogłębić swoje poznanie Boga i Jego Słowa, umocnić relację z Bogiem, stać się bardziej użytecznym i owocnym w służbie dla Pana to serdecznie zapraszamy Cię do nauki w Seminarium.

Przyjęcia do Seminarium odbędą się 04 marca 2021 r. od godz. 8:00 do godz. 10:00 w siedzibie Seminarium (Ustroń, ul. Daszyńskiego 75). Osoby, które złożą wymagane dokumenty pozostaną na wykładach seminaryjnych w dniach: 04 – 06 marca 2021 r.
Nauka w Seminarium trwa dwa lata i podzielona jest na cztery semestry. W każdym semestrze odbywają się dwa spotkania trwające trzy dni (od czwartku do soboty). Spotkania seminaryjne odbywają się w miesiącach: luty, maj, wrzesień, listopad.

Ofiara za naukę w Seminarium wynosi 450 zł za semestr (obejmuje opłaty za noclegi, wyżywienie i koszty administracyjne).

Ofiara za korzystanie z biblioteki wynosi 50 zł – płatna jednorazowo.

Prosimy o wypełnienie formularza oraz przesłanie ankiety na adres:

Seminarium Teologiczne w Ustroniu
ul. Daszyńskiego 75
43-450 Ustroń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

606 336 912
503 769 057
507 402 067