O Szkole dla Rodziców

Wyzwania i przemiany we współczesnym świecie, w tym kryzys rodziny, nawołują Kościół do odnowienia budowy szczególnego powołania rodzicielskiego, jakim jest prowadzenie własnych dzieci w wierze. Pragniemy poszerzyć świadomość o roli wychowania dziecka bazując na Piśmie Świętym oraz wiedzy psychologiczno-pedagogicznej tak, aby młode pokolenie było zakorzenione w Bogu i wydawało trwały owoc dla Królestwa Bożego oraz przekazywało duchowe dziedzictwo kolejnym generacjom, zgodnie z przesłaniem Słowa Bożego: Bóg ustanowił świadectwo i wyznaczył prawo, nakazujące naszym ojcom, by opowiadali dzieciom o wielkich dziełach Bożych. Aby następne pokolenie mogło je znać, żeby dzieci, które będą się rodzić mogły je poznawać i przekazywać dalej swoim dzieciom. (Ps 78:6-8)

Dla kogo?

  • Rodziców i dziadków – obecnych i przyszłych
  • Osób będących w służbie dzieciom, nauczycieli, katechetów, którzy pragną zgłębić temat chrześcijańskiego wychowania
  • Liderów oraz osób szkolących dorosłych w temacie roli wychowawczej w rodzinie lub służby i pracy z dziećmi

Więcej informacji: studia.wsts.edu.pl/szkola_dla_rodzicow