Drogi Współpracowniku w Chrystusie!

Służba Katechetyczna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce pragnie przedstawić propozycję na kolejną – już XIII – edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, która będzie przebiegać w roku szkolnym 2020/2021. W tym roku tematem Konkursu są Pierwsi królowie Izraela: Saul, Dawid, Salomon. Księgi i rozdziały, które chcemy studiować to: fragmenty 1 Księgi Samuela, 2 Księga Samuela oraz fragmenty 1 Księgi Królewskiej (szczegóły w Załączniku nr 3 Regulaminu XIII OKWB).
Tegoroczna edycja będzie przeprowadzona w zmienionej formule. Chcemy umożliwić katechetom zgłoszenie Konkursu w kuratoriach, które sprawują nadzór pedagogiczny w danym okręgu. Dzięki temu pragniemy stworzyć okazję laureatom do zdobycia punktów, które będą umieszczone na świadectwie szkolnym.
Najważniejsze zmiany związane z tą procedurą to:
• Konkurs ma przebieg trzy etapowy, § 4. ust. 1. Regulaminu (olimpiada staje się I etapem),
• decyzję o zgłoszeniu Konkursu w kuratorium podejmuje katecheta w porozumieniu z wizytatorem danego województwa przesyłając odpowiednie formularze (pobrane ze strony swojego kuratorium) do dyrektor SK dr Elżbiety Bednarz; ebed63@o2.pl następnie informuje zbory w swoim województwie,
• zgłoszenia udziału w Konkursie dokonujemy od I etapu (dawna Olimpiada),
• udział w I etapie jest obowiązkowy tylko w województwa, gdzie Konkurs jest zgłoszony jeśli uczniowie klas VIII chcą mieć odpowiedni wpis na świadectwie,
• nauka wersetów biblijnych obowiązuje od II etapu, z zaznaczeniem, że dla poziomu II i III obowiązkowa jest również znajomość odnośników biblijnych wersetów § 4. ust. 6. Regulaminu,
• wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie XIII OKWB oraz załącznikach dostępnych na stronie www.katechetyka.pl , zakładka konkursy.

Zwracamy się do Was, Drodzy Współpracownicy w Chrystusie, o pomoc w organizacji tegorocznej edycji XIII OKWB. W tym roku nie pobieramy opłat od uczestników (taki jest wymóg konkursów kuratoryjnych) i w związku z tym liczymy na Wasze wsparcie. Zależy nam na odpowiednim przygotowaniu materiałów konkursowych, nagród (bardzo wysokie koszty) oraz przebiegu finału. Wszyscy członkowie CKK angażują się wolontaryjnie w to dzieło. Jednak koszt przygotowania i przeprowadzenia Konkursu przerasta nasze możliwości finansowe. Liczymy na wsparcie Zborów, szczególnie tych, z których nauczyciele i uczniowie angażują się w przebieg konkursu. Wpłaty można dokonywać na konto Służby Katechetycznej (numer konta: 37 1090 1841 0000 0001 1395 2869). W tytule wpłat należy wpisać: „ofiara na cele kultu religijnego” (kwotę tę można odliczyć od podatku).

Wierzymy głęboko, że dzięki naszej inicjatywie zachęcimy wspólnie dzieci i młodzież do regularnego czytania Pisma Świętego. Wasza praca i poświęcenie w przygotowanie uczestników Konkursu da im możliwość sprawdzenia wiedzy ze wskazanego zakresu materiału w finałowym etapie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, do którego szczególnie zachęcamy.

Ufamy, że wskazanie przez Ciebie jako Nauczyciela korzyści płynących z poznawania Słowa Bożego i jego wspólnego rozważania zachęcą wierzących z Twojej wspólnoty do zaangażowania się i udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Stań się więc i Ty Ambasadorem tego Konkursu. Wykorzystaj pracę własnego punktu katechetycznego, szkoły niedzielnej lub organizuj powtórki w formie klubu biblijnego. Takie starania dają możliwość zaangażowania się całych rodzin do gruntownego poznawania Bożego Słowa! Pytania dotyczące XIII Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego należy kierować na adres e mail: konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com

Przewodnicząca XIII OKWB
Katarzyna Fandrejewska

Dyrektor Służby Katechetycznej
Kościoła Zielonoświątkowego w RP
Elżbieta Bednarz