Serdecznie zapraszamy na II Kongres Szkoły Charyzmatycznej!

 

Warszawa, 9 października 2021

To wydarzenie ma na celu budowanie jedności Ciała Chrystusa, poprzez społeczność, która odważnie zmierza do poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania. Czasem ta odpowiedź może brzmieć: nie wiem…

Chcemy w trakcie Kongresu dążyć do inspirującego budowania mostów i wspólnego poszukiwania dróg do życiodajnej przestrzeni Królestwa Bożego. Wierzymy, że każde pokolenie chrześcijan powinno, polegając na doświadczeniach swoich poprzedników, na nowo rozniecać dar łaski, jaki stał się ich udziałem, gdy po raz pierwszy doświadczyli mocy Ducha Świętego.

Organizowany Kongres Szkoły Charyzmatycznej zapewni uczestnikom bogaty program merytoryczny, łącząc go z możliwością nawiązania kontaktów z osobami praktykującymi na co dzień taki rodzaj duchowości oraz z tymi, którzy zajmują się nią w obserwacji naukowej.

 

Dla kogo?

II Kongres Szkoły Charyzmatycznej jest wydarzeniem organizowanym przez Instytut Rozwoju Kościoła WSTS przede wszystkim dla studentów i absolwentów naszych studiów pragnących praktycznie usługiwać darami Ducha Świętego opierając swoje działanie na solidnych biblijnych i teologicznych fundamentach. Zapraszamy również osoby zainteresowane szeroką problematyką związaną z charyzmatami i rozwojem ruchu zielonoświątkowego w perspektywie praktycznej, teologicznej i historycznej.

 

Rejestracja

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Istnieje możliwość wykupienia obiadu oraz poczęstunku w czasie przerw kawowych w cenie 30 zł.

 

Mówcy i program

Sprawdź więcej:  https://konferencje.wsts.edu.pl/kongres