NACZELNA RADA

Kościoła Zielonoświątkowego

Poznaj ludzi, którzy nadają
KIERUNEK NASZEMU KOŚCIOŁOWI

Naczelną Radę Kościoła stanowią pastorzy, którzy swoim życiem udowodnili, że podążanie za Jezusem jest największą wartością ich życia i są gotowi do poświęceń, żeby zmierzać w wyznaczonym przez Boga kierunku.

Znajdź lokalny kościółPoznaj nas

Biskup Marek Kamiński

Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce (od roku 2008), absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, doktor nauk teologicznych. Urodził się w rodzinie zielonoświątkowej, uczestnicząc od dziecka w życiu duchowym Zboru w Słupsku. W roku 1979 doświadczył nawrócenia, został ochrzczony Duchem Świętym i przyjął chrzest wiary. Po ukończeniu szkoły średniej, w roku 1983, rozpoczął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia ukończył w roku 1989, uzyskując tytuł magistra. Po zakończeniu studiów pełnił służbę pastora Zboru w Koszalinie (1989-2009). Równolegle do służby pastorskiej rozwijała się jego aktywność wykładowcy podczas chrześcijańskich konferencji zarówno w kraju jak i za granicą, co miało duży wpływ na późniejszy rozwój jego służby. W latach 2004-2008 pełnił urząd Zastępcy Prezbitera Naczelnego u boku bpa Mieczysława Czajko. W roku 2008 został powołany przez Synod Kościoła Zielonoświątkowego na urząd Prezbitera Naczelnego – Biskupa Kościoła. Urząd ten pełni do dnia dzisiejszego. W roku 2011, po studiach doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych. Tytuł jego dysertacji doktorskiej brzmiał: „Kościół Zielonoświątkowy w latach 1988-2008. Studium historyczno-ustrojowe”. Kontynuacja jego działalności naukowo-dydaktycznej polega na prowadzeniu wykładów na Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie oraz udziale w konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Biskup Kamiński jest cenionym przedstawicielem światowego ruchu zielonoświątkowego. W latach 2015-2017 pełnił funkcję Prezydenta Międzynarodowej Społeczności Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Od roku 2012 do chwili obecnej jest członkiem Executive Committee of the World Assemblies of God. W Europie od roku 2015 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Europejskiej Społeczności Zielonoświątkowej (Pentecostal European Fellowship). Małżonką Marka Kamińskiego jest Ewa Wasilewska-Kamińska, doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Mają dwóch synów.

PREZYDIUM NRK

PREZBITERZY OKRĘGOWI