KONTAKT

Kościół Zielonoświątkowy
ul. Sienna 68/70
00-825 Warszawa
sekretariat@kz.pl

Telefony:
tel. (022) 624 85 75
tel./fax (022) 595 18 20

Konto bankowe:
Naczelna Rada Kościoła
BZ WBK SA 10 O/Warszawa
87 1090 2574 0000 0006 4400 1241

Kontakt z administratorem strony:
media@kz.pl