Pomożemy Ci odkryć i doświadczyć

realności osoby Jezusa

W głębi każdego z nas jest poczucie, że

w życiu jest coś więcej

Jesteśmy kościołem, który istnieje dla ludzi. Pomagamy doświadczyć realności Jezusa Chrystusa wiedząc, że tylko On może nadać naszemu życiu pełnię i znaczenie.

Dowiedz się więcej

Kim są Zielonoświątkowcy

Poszukaj swojej wspólnoty