W dniu 02.03.2024 r. odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego tematem było: „Życie i nauczanie Jezusa”.

W tegorocznej edycji trzy kuratoria w Polsce: Kuratorium Mazowieckie, Kujawsko-Mazurskie oraz Pomorskie wpisały nasz konkurs na listę Konkursów Wiedzy, co skutkowało zdobyciem przez laureatów dodatkowych punktów wpisywanych na świadectwo szkolne.

Organizację Finału uświetniła orkiestra, w skład której wchodzili uczestnicy konkursu. Mogliśmy posłuchać przekazu Bożego Słowa przez Rektora Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej, prezb. dra Piotra Nowaka.

W czasie sprawdzania testów przez członków Centralnej Komisji Konkursu finaliści z opiekunami wzięli udział w Wycieczcie do ZOO. Po powrocie było pełne napięcia oczekiwanie na wyniki konkursu. Na zdjęciach Laureaci oraz Finaliści w trzech grupach wiekowych: Klasy IV-V; VI-VIII szkoły podstawowej; Klasy szkół ponadpodstawowych. Dyplomy i nagrody wręczają: Dyrektor Służby Katechetycznej – Elżbieta Bednarz, Koordynator OKWB Joanna Rose, Koordynatorzy poszczególnych etapów edukacyjnych: Joanna Rose, Aniela Burchardt, Krzysztof Ferdynand oraz Dyrektor Towarzystwa Biblijnego – p. Iga Zalisz.

Znaleźć się w grupie Finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, a dodatkowo w zaszczytnej grupie Laureatów, to ogromne wyróżnienie.

Walka o miejsca była niezwykła. Bywało, że 1/2 pkt różnicy pozbywało niestety miana Laureata. Tak już jest w tego typu współzawodnictwie. Niemniej walczyć o najwyższe podium w konkursach biblijnych to ze wszech miar uznanie najwyższej rangi.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się  w organizację Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Jesteśmy wdzięczni Naczelnej Radzie Kościoła za wsparcie finansowe Konkursu, wszystkim osobom prywatnym za wpłaty oraz nagrody na rzecz finału OKWB (firmy i osoby wymienione na: https://www.facebook.com/katechetyka).

Dziękuję osobiście wszystkim członkom Centralnej Komisji Konkursowej oraz innym osobom wspierającym 3 etapy tego przedsięwzięcia.

Nade wszystko dziękujemy Bogu za nasze dzieci i młodzież, które kochają Boże Słowo i pragną je dogłębnie poznawać.

Dziękujemy Młodzi Bibliści za Wasze starania i Gratulujemy.

W imieniu CKK OKWB  – Elżbieta Bednarz