W dniu 11 marca 2023 r. odbył się Finał XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Do finału w trzech grupach wiekowych zakwalifikowało się 84 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Niesamowitym przeżyciem jest widzieć dziesiątki dzieci i młodzieży rozkochanych w Bożym Słowie. Tegoroczna edycja konkursu nosiła tytuł: „Czas niewoli i odbudowy”, a zakres materiału obejmował kilka Ksiąg Starego Testamentu. Nad całością czuwała 20-osobowa ekipa – członkowie Centralnej Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Joanny Rose.

To oni przygotowywali testy dla trzech grup wiekowych na trzech etapach edukacyjnych. Wiele pracy, ale ogromna satysfakcja.

Nie byłoby możliwości przeprowadzenie Konkursu gdyby nie wiele osób i organizacji, które wspierały nas finansowo, rzeczowo, osobowo. Wśród nich: NRK KZ z bp. dr M. Kamińskim na czele; WSTS; z rektorem prezb. dr P. Nowakiem, Towarzystwo Biblijne w Polsce  z dyrektor I. Zalisz, firma REZON (J.i D. Szmaglińscy), drukarnia „Logo-Art”(A. Pietroczuk), zbory i prywatne osoby. Wszystkim im z serca dziękujemy.

Wspomnieć należy, że czas w którym Centralna Komisja Konkursu sprawdzała testy został zorganizowany przez  dh S. Sadułe – komendanta okręgowego Royal Rangers Polska. Wraz ze skautami poprowadził on skautowskie zabawy miejskie.

W czasie gali Konkursu mogliśmy również uczestniczyć w uwielbieniu poprowadzonym pod kierunkiem Iwonki Niewiadomskiej z zespołem. Słowem Bożym usłużył nam biskup Marek Kamiński.

Załączone zdjęcia prezentują wyniki zdobyte przez laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, pamiątkowe statuetki, które otrzymują laureaci oraz zdjęcia finalistów – dzieci i młodzież z poszczególnych grup wiekowych.

Podkreślamy, że każdy uczestnik finału OKWB, nie tylko laureat, jest zdobywcą najcenniejszych laurów – tego co nie przeminie, czego nie można kupić.

Dumna z dzieci i młodzieży rozczytanych z Bożym Słowie: Elżbieta Bednarz wraz z zespołem