Ogólnopolska Konferencja Katechetyczna 2024

Kiedy? 31.08.2024 r.
Gdzie? Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20
Czy tylko stacjonarnie? Nie - także w formie online

Co będzie tematem i głównym przesłaniem?

"Kościół Dziecięcy" z przesłaniem treści "Modlitwy Przymierza"
(nowe, niezwykle inspirujące materiały).
Pragniemy widzieć przemienione serca i umysły dzieci dzięki modlitwie i Bożemu Słowu.

Co zyskasz biorąc udział? Przygotowanie do prowadzenia Kościoła Dziecięcego wraz z oprawą dydaktyczną (darmowe materiały dla osób na miejscu, w promocyjnej cenie uczestnikiem konferencji w formie online).).
Usłużą podczas konferencji inicjatorki i jednocześnie liderki tych Służb:

Carmen Nocera - Vice President Europe Director The Prayer Covenant (Wiceprezes Dyrektor na Europę Przymierze Modlitwy)

Magdalena Czernicka-Szostak – inicjatorka oraz Dyrektor Ruchu „Kościoła Dziecięcego” w Polsce. Nauczycielka w służbie dzieci oraz nauczycieli.

Na całością czuwać będzie:
Elżbieta Bednarz – Dyrektor Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego, metodyk i wykładowca katechetyki,
Koszt konferencji: Opłata konferencyjna: 100 zł
Wyżywienie (obiad, kolacja) 50 zł

Rejestracja poprzez formularz z kodem QR (na plakacie) lub tradycyjnie: link do formularza: https://forms.gle/hdXLx6QdooDKtUHc7
Podczas przerw będzie można zakupić materiały do systematycznego nauczania w szkołach niedzielnych

PLAN KONFERENCJI

9.00-10.00: Rejestracja. Możliwość zakupu materiałów katechetycznych do systematycznego nauczania w szkołach niedzielnych

10.00-10.30: Uwielbienie oraz wprowadzenie w tematykę konferencji

10.30-12.00: I blok „Modlitwa Przymierza”. Wprowadzenie do służby „Przymierza Modlitwy dla dzieci”: wizja i misja posługi, świadectwa ze świata, biblijne podstawy bycia uczniem przez dzieci. Przegląd zasobów dla dzieci: strategie uczenia się. Prowadząca: Carmen Nocera

12.00-12.30: Przerwa na kawę/herbatę/

12.30-14.00: „Modlitwa Przymierza”. Szkolenie z podręcznika dla nauczycieli - dogłębna analiza tematów uczniostwa „Przymierza dziesięciu modlitw”. Jak korzystać z karty modlitwy? Prowadząca: Carmen Nocera

14.00-15.00: Obiad. Możliwość zakupu materiałów katechetycznych

15.00-16.30: Kościół Dziecięcy (Bóg jest dobry! Spróbuj sam! Ale jak mogą „spróbować” Go dzieci?
oraz Kościół Dziecięcy w budowie - doświadczeniem z 16 lat budowania służby). Prowadząca: MagdalenaCzernicka-Szostak

16.30-17.00: Przerwa na kawę/herbatę/

17.00-18.30: Systematyczne nauczanie (katecheza) w szkołach niedzielnych
/versus?/ Kościół Dziecięcy. Zmiany w systemie oświaty (religia). Prowadząca: Elżbieta Bednarz

18.30: Zakończenie konferencji. Wspólna modlitwa. Kolacja

POBIERZ PLIK PDF


Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 02.03.2024 r. odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego tematem było: "Życie i nauczanie Jezusa".

W tegorocznej edycji trzy kuratoria w Polsce: Kuratorium Mazowieckie, Kujawsko-Mazurskie oraz Pomorskie wpisały nasz konkurs na listę Konkursów Wiedzy, co skutkowało zdobyciem przez laureatów dodatkowych punktów wpisywanych na świadectwo szkolne.

Organizację Finału uświetniła orkiestra, w skład której wchodzili uczestnicy konkursu. Mogliśmy posłuchać przekazu Bożego Słowa przez Rektora Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej, prezb. dra Piotra Nowaka.

W czasie sprawdzania testów przez członków Centralnej Komisji Konkursu finaliści z opiekunami wzięli udział w Wycieczcie do ZOO. Po powrocie było pełne napięcia oczekiwanie na wyniki konkursu. Na zdjęciach Laureaci oraz Finaliści w trzech grupach wiekowych: Klasy IV-V; VI-VIII szkoły podstawowej; Klasy szkół ponadpodstawowych. Dyplomy i nagrody wręczają: Dyrektor Służby Katechetycznej - Elżbieta Bednarz, Koordynator OKWB Joanna Rose, Koordynatorzy poszczególnych etapów edukacyjnych: Joanna Rose, Aniela Burchardt, Krzysztof Ferdynand oraz Dyrektor Towarzystwa Biblijnego - p. Iga Zalisz.

Znaleźć się w grupie Finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, a dodatkowo w zaszczytnej grupie Laureatów, to ogromne wyróżnienie.

Walka o miejsca była niezwykła. Bywało, że 1/2 pkt różnicy pozbywało niestety miana Laureata. Tak już jest w tego typu współzawodnictwie. Niemniej walczyć o najwyższe podium w konkursach biblijnych to ze wszech miar uznanie najwyższej rangi.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się  w organizację Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Jesteśmy wdzięczni Naczelnej Radzie Kościoła za wsparcie finansowe Konkursu, wszystkim osobom prywatnym za wpłaty oraz nagrody na rzecz finału OKWB (firmy i osoby wymienione na: https://www.facebook.com/katechetyka).

Dziękuję osobiście wszystkim członkom Centralnej Komisji Konkursowej oraz innym osobom wspierającym 3 etapy tego przedsięwzięcia.

Nade wszystko dziękujemy Bogu za nasze dzieci i młodzież, które kochają Boże Słowo i pragną je dogłębnie poznawać.

Dziękujemy Młodzi Bibliści za Wasze starania i Gratulujemy.

W imieniu CKK OKWB  - Elżbieta Bednarz

 


Międzynarodowa konferencja naukowa „Przemiany ekumenizmu”

Warszawa, 19 lutego 2024 r.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

„Przemiany ekumenizmu”

współorganizowanej przez Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną.

Konferencja odbędzie się

dnia 8 marca 2024 roku w godzinach 11:00-18:00 w siedzibie Akademii przy ul. Broniewskiego 48.

Konferencja poświęcona jest przemianom, jakie zachodzą w ruchu ekumenicznym w ostatniej dekadzie. Punktem wyjścia do refleksji, jaką chcemy zaproponować, jest niedawno opublikowane oświadczenie I fazy dialogu luterańsko-pentekostalnego „Duch Pana nade mną”. Jest ono przykładem jak zaangażowanie się tradycji pentekostalnej wpływa na ruch ekumeniczny, zmieniając także sposób realizacji klasycznego formatu dialogu bilateralnego. Wśród referentów na naszej konferencji znaleźli luteranie i chrześcijanie pentekostalni, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie dialogu i powstałe oświadczenie, a także przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Zielonoświątkowego w RP, przed którymi postawiono zadanie odniesienia się do ustaleń raportu z lokalnej perspektywy. Program konferencji uzupełnia panel z przedstawicielami polskich organizacji ekumenicznych (Polska Rada Ekumeniczna, Globalne Forum Chrześcijańskie) oraz Kościoła Katolickiego, którzy w ramach dyskusji panelowej zmierzą się z pytaniami o przemiany w ruchu ekumenicznym.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim oraz będzie realizowana w trybie hybrydowym. Osoby chcące wziąć w niej udział poprzez Zoom proszone są o zgłoszenie drogą mailową na adres: teologia@chat.edu.pl do dnia 6 marca. Tylko osobom zgłoszonym zostanie przesłany link umożliwiający udział w konferencji. W załączeniu przekazujemy szczegółowy program konferencji wraz z polskim przekładem oświadczenia I fazy dialogu luterańsko-pentekostalnego „Duch Pana nade mną”.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Program konferencji (PDF)

Zaproszenie (PDF)


Krytyczne Wyzwania Duszpasterskie – edycja 3.

Czas spotkania: 6 kwietnia 2024 od 10.30 do 17.00
Miejsce: ul. Wyborna 20, Warszawa (WSTS)
Opłata konferencyjna: 100 zł (nie obejmuje obiadu)

Rejestracja: https://chfk.pl/kwd/

Organizatorzy:

Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego
oraz
Chrześcijańskie Forum Kobiet

Komu dedykujemy konferencję?

 • Pastorom i pastorowym;
 • liderkom i liderom lokalnego kościoła;
 • duszpasterzom;
 • osobom szczególnie zainteresowanym niesieniem pomocy ludziom w kryzysie.

Dlaczego warto tam być?

 • Bo kościół musi ROZUMIEĆ LUDZI, którym służy;
 • bo kościół powinien BYĆ WRAŻLIWY na ludzkie dramaty;
 • bo kościół potrzebuje POZNAĆ I ZROZUMIEĆ złożoność wyzwań współczesności;
 • bo kościół powinien UMIEJĘTNIE REAGOWAĆ;
 • bo kościół musi SKUTECZNIE POMAGAĆ;
 • bo wysłuchasz znakomitych eksperckich wykładów;
 • bo będziesz uczestniczyć w dyskusjach po każdym z nich.

Co z tego wyniesiesz?

 • Praktyczną wiedzę oraz pogłębione rozumienie zjawiska depresji;
 • pogłębione rozumienie zjawiska przemocy w rodzinie;
 • pogłębione rozumienie pokolenia młodych ludzi, żyjących na granicy światów wirtualnego i realnego;
 • znajomość sposobów skutecznego wspierania osób w poważnym kryzysie.
 • Każdy, komu leży na sercu dobro ludzi, powinien obowiązkowo być w tym czasie z nami!


Seminarium w Ustroniu ogłasza nabór na lata 2024-2026

Zapraszamy do nauki w Seminarium wszystkich, którzy pragną pogłębić poznanie Boga i Jego Słowa.

Przyjęcia do Seminarium odbędą się 22 lutego 2024 roku w godzinach od 8:00 do 10:00 w siedzibie Seminarium (43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 75). Osoby, które złożą wymagane dokumenty pozostaną na zajęciach seminaryjnych w dniach 22-24 lutego 2024.

Aby rozpocząć naukę należy wysłać skan wypełnionej ankiety na adres semteolustron@interia.pl. Dwa zdjęcia formatu 4,5x6,5 cm należy dostarczyć osobiście w dniu przyjęcia do Seminarium.

Nauka w Seminarium trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry. W każdym
semestrze odbywają się dwa spotkania trwające trzy dni (od czwartku do soboty).
Kolejne zjazdy seminaryjne w roku bieżącym planowane są w terminach: 16 - 18 maja, 29 - 31 sierpnia, 7 - 9 listopada.

Ofiara za naukę w Seminarium wynosi 600 zł za semestr i obejmuje opłaty za noclegi, wyżywienie oraz koszty administracyjne. Ofiara za korzystanie z Biblioteki wynosi 50 zł za cały okres nauki.

Jeśli pragniesz umocnić relację z Bogiem i stać się bardziej użytecznym w służbie dla Pana to zapraszamy Cię do nauki w Seminarium Teologicznym w Ustroniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
● 606 336 912 - Andrzej Luber
● 503 769 057 - Bogusław Helbin
● 507 402 067 - Piotr Grzesiek;


Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 11 marca 2023 r. odbył się Finał XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Do finału w trzech grupach wiekowych zakwalifikowało się 84 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Niesamowitym przeżyciem jest widzieć dziesiątki dzieci i młodzieży rozkochanych w Bożym Słowie. Tegoroczna edycja konkursu nosiła tytuł: "Czas niewoli i odbudowy", a zakres materiału obejmował kilka Ksiąg Starego Testamentu. Nad całością czuwała 20-osobowa ekipa - członkowie Centralnej Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Joanny Rose.

To oni przygotowywali testy dla trzech grup wiekowych na trzech etapach edukacyjnych. Wiele pracy, ale ogromna satysfakcja.

Nie byłoby możliwości przeprowadzenie Konkursu gdyby nie wiele osób i organizacji, które wspierały nas finansowo, rzeczowo, osobowo. Wśród nich: NRK KZ z bp. dr M. Kamińskim na czele; WSTS; z rektorem prezb. dr P. Nowakiem, Towarzystwo Biblijne w Polsce  z dyrektor I. Zalisz, firma REZON (J.i D. Szmaglińscy), drukarnia „Logo-Art”(A. Pietroczuk), zbory i prywatne osoby. Wszystkim im z serca dziękujemy.

Wspomnieć należy, że czas w którym Centralna Komisja Konkursu sprawdzała testy został zorganizowany przez  dh S. Sadułe - komendanta okręgowego Royal Rangers Polska. Wraz ze skautami poprowadził on skautowskie zabawy miejskie.

W czasie gali Konkursu mogliśmy również uczestniczyć w uwielbieniu poprowadzonym pod kierunkiem Iwonki Niewiadomskiej z zespołem. Słowem Bożym usłużył nam biskup Marek Kamiński.

Załączone zdjęcia prezentują wyniki zdobyte przez laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, pamiątkowe statuetki, które otrzymują laureaci oraz zdjęcia finalistów - dzieci i młodzież z poszczególnych grup wiekowych.

Podkreślamy, że każdy uczestnik finału OKWB, nie tylko laureat, jest zdobywcą najcenniejszych laurów – tego co nie przeminie, czego nie można kupić.

Dumna z dzieci i młodzieży rozczytanych z Bożym Słowie: Elżbieta Bednarz wraz z zespołem


Seminarium Teologiczne w Ustroniu ogłasza nabór na lata 2023-2025

Zapraszamy do nauki w Seminarium wszystkich, którzy pragną pogłębić poznanie Boga i Jego Słowa.

Przyjęcia do Seminarium odbędą się 02 marca 2023 roku w godzinach 8.00 do 10.00 w siedzibie Seminarium (43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 75). Osoby, które złożą wymagane dokumenty pozostaną na zajęciach seminaryjnych w dniach 02-04 marca 2023.

Aby rozpocząć naukę należy wysłać wypełnioną ankietę i dwa zdjęcia formatu 4,5x6,5 cm listem zwykłym na adres Seminarium. Wysłanie ankiety prosimy potwierdzić telefonicznie pod numerami telefonów: 606 336 912 lub 503 769 057.

Nauka w Seminarium trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry. W każdym semestrze odbywają się dwa spotkania trwające trzy dni (od czwartku do soboty). Zajęcia seminaryne są planowane w miesiącach: marzec, maj, wrzesień, listopad.

Ofiara za naukę wynosi 600 zł za semestr i obejmuje opłaty za noclegi, wyżywienie oraz koszty administracyne. Ofiara za korzystanie z Biblioteki wynosi 50 zł za cały okres nauki.

Jeśli pragniesz umocnić relację z Bogiem i stać się bardziej użytecznym w służbie dla Pana to zapraszamy Cię do nauki w Seminarium Teologicznym w Ustroniu.

rektor Andrzej Luber


Warsztaty Krytyczne Wyzwania Duszpasterskie

Temat szkolenia: Przygotowanie do tworzenia i prowadzenia grup wsparcia dla osób zmagających się z depresją oraz dla ich rodzin.

Czas spotkania: 26 listopada 2022 od 11:00 do 18:00
Miejsce: ul. Wyborna 20 (WSTS)
Koszt: 300 zł – koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, obiad, poczęstunek

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona do 60 osób!

Więcej informacji na https://chfk.pl/kwd/


Konferencja „List do Filemona XVI"


Pro
gram

PIĄTEK 2 września

 • Rejestracja i positek od 16.00
 • 19.00 - spoleczność (uwielbienie, świadectwa, Słowo)

SOBOTA 3 września

 • 8.00-9.00 - Śniadanie
 • 9.30 - 13.30 - sesje Słowa Bożego (z przerwą na kawę)
 • 14.00 - Posiłek
  Po posiłku czas wolny
 • 18.00 - uroczysta kolacja i nabożeństwo

NIEDZIELA 4 września

 • 8.00-9.00 - Śniadanie
  10.00 - Nabożeństwo
  po nabożenstwie wspólna kawa i ciasto.

Koszt konferencji 130 PLN od osoby (zakwaterowanie i wyżywienie)

UWAGA - Ośrodek w Żelaźnie ma standard schroniska młodzieżowego. Jeśli oczekujesz wyższego standardu zarezerwuj zakweterowanie w jakimś gospodarstwie agroturystycznym w najbliższej okolicy.

Istnieje też możliwość rozbicia własnego namiotu - koszt konferencji dla osób z namiotem 80 PLN od osoby.

Zgłoszenia
preferowany e-mail do 20 sierpnia

Katarzyna Prończuk
katarzyna.evangelist@gmail.com
tel. 508 641 812

DO ZOBACZENIA W ŻELAŹNIE!

Pobierz ulotkę [PDF]