Międzynarodowa konferencja naukowa „Przemiany ekumenizmu”

Warszawa, 19 lutego 2024 r.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

„Przemiany ekumenizmu”

współorganizowanej przez Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną.

Konferencja odbędzie się

dnia 8 marca 2024 roku w godzinach 11:00-18:00 w siedzibie Akademii przy ul. Broniewskiego 48.

Konferencja poświęcona jest przemianom, jakie zachodzą w ruchu ekumenicznym w ostatniej dekadzie. Punktem wyjścia do refleksji, jaką chcemy zaproponować, jest niedawno opublikowane oświadczenie I fazy dialogu luterańsko-pentekostalnego „Duch Pana nade mną”. Jest ono przykładem jak zaangażowanie się tradycji pentekostalnej wpływa na ruch ekumeniczny, zmieniając także sposób realizacji klasycznego formatu dialogu bilateralnego. Wśród referentów na naszej konferencji znaleźli luteranie i chrześcijanie pentekostalni, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie dialogu i powstałe oświadczenie, a także przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Zielonoświątkowego w RP, przed którymi postawiono zadanie odniesienia się do ustaleń raportu z lokalnej perspektywy. Program konferencji uzupełnia panel z przedstawicielami polskich organizacji ekumenicznych (Polska Rada Ekumeniczna, Globalne Forum Chrześcijańskie) oraz Kościoła Katolickiego, którzy w ramach dyskusji panelowej zmierzą się z pytaniami o przemiany w ruchu ekumenicznym.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim oraz będzie realizowana w trybie hybrydowym. Osoby chcące wziąć w niej udział poprzez Zoom proszone są o zgłoszenie drogą mailową na adres: teologia@chat.edu.pl do dnia 6 marca. Tylko osobom zgłoszonym zostanie przesłany link umożliwiający udział w konferencji. W załączeniu przekazujemy szczegółowy program konferencji wraz z polskim przekładem oświadczenia I fazy dialogu luterańsko-pentekostalnego „Duch Pana nade mną”.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Program konferencji (PDF)

Zaproszenie (PDF)


Krytyczne Wyzwania Duszpasterskie – edycja 3.

Czas spotkania: 6 kwietnia 2024 od 10.30 do 17.00
Miejsce: ul. Wyborna 20, Warszawa (WSTS)
Opłata konferencyjna: 100 zł (nie obejmuje obiadu)

Rejestracja: https://chfk.pl/kwd/

Organizatorzy:

Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego
oraz
Chrześcijańskie Forum Kobiet

Komu dedykujemy konferencję?

 • Pastorom i pastorowym;
 • liderkom i liderom lokalnego kościoła;
 • duszpasterzom;
 • osobom szczególnie zainteresowanym niesieniem pomocy ludziom w kryzysie.

Dlaczego warto tam być?

 • Bo kościół musi ROZUMIEĆ LUDZI, którym służy;
 • bo kościół powinien BYĆ WRAŻLIWY na ludzkie dramaty;
 • bo kościół potrzebuje POZNAĆ I ZROZUMIEĆ złożoność wyzwań współczesności;
 • bo kościół powinien UMIEJĘTNIE REAGOWAĆ;
 • bo kościół musi SKUTECZNIE POMAGAĆ;
 • bo wysłuchasz znakomitych eksperckich wykładów;
 • bo będziesz uczestniczyć w dyskusjach po każdym z nich.

Co z tego wyniesiesz?

 • Praktyczną wiedzę oraz pogłębione rozumienie zjawiska depresji;
 • pogłębione rozumienie zjawiska przemocy w rodzinie;
 • pogłębione rozumienie pokolenia młodych ludzi, żyjących na granicy światów wirtualnego i realnego;
 • znajomość sposobów skutecznego wspierania osób w poważnym kryzysie.
 • Każdy, komu leży na sercu dobro ludzi, powinien obowiązkowo być w tym czasie z nami!


Seminarium w Ustroniu ogłasza nabór na lata 2024-2026

Zapraszamy do nauki w Seminarium wszystkich, którzy pragną pogłębić poznanie Boga i Jego Słowa.

Przyjęcia do Seminarium odbędą się 22 lutego 2024 roku w godzinach od 8:00 do 10:00 w siedzibie Seminarium (43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 75). Osoby, które złożą wymagane dokumenty pozostaną na zajęciach seminaryjnych w dniach 22-24 lutego 2024.

Aby rozpocząć naukę należy wysłać skan wypełnionej ankiety na adres semteolustron@interia.pl. Dwa zdjęcia formatu 4,5x6,5 cm należy dostarczyć osobiście w dniu przyjęcia do Seminarium.

Nauka w Seminarium trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry. W każdym
semestrze odbywają się dwa spotkania trwające trzy dni (od czwartku do soboty).
Kolejne zjazdy seminaryjne w roku bieżącym planowane są w terminach: 16 - 18 maja, 29 - 31 sierpnia, 7 - 9 listopada.

Ofiara za naukę w Seminarium wynosi 600 zł za semestr i obejmuje opłaty za noclegi, wyżywienie oraz koszty administracyjne. Ofiara za korzystanie z Biblioteki wynosi 50 zł za cały okres nauki.

Jeśli pragniesz umocnić relację z Bogiem i stać się bardziej użytecznym w służbie dla Pana to zapraszamy Cię do nauki w Seminarium Teologicznym w Ustroniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
● 606 336 912 - Andrzej Luber
● 503 769 057 - Bogusław Helbin
● 507 402 067 - Piotr Grzesiek;


Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 11 marca 2023 r. odbył się Finał XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Do finału w trzech grupach wiekowych zakwalifikowało się 84 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Niesamowitym przeżyciem jest widzieć dziesiątki dzieci i młodzieży rozkochanych w Bożym Słowie. Tegoroczna edycja konkursu nosiła tytuł: "Czas niewoli i odbudowy", a zakres materiału obejmował kilka Ksiąg Starego Testamentu. Nad całością czuwała 20-osobowa ekipa - członkowie Centralnej Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Joanny Rose.

To oni przygotowywali testy dla trzech grup wiekowych na trzech etapach edukacyjnych. Wiele pracy, ale ogromna satysfakcja.

Nie byłoby możliwości przeprowadzenie Konkursu gdyby nie wiele osób i organizacji, które wspierały nas finansowo, rzeczowo, osobowo. Wśród nich: NRK KZ z bp. dr M. Kamińskim na czele; WSTS; z rektorem prezb. dr P. Nowakiem, Towarzystwo Biblijne w Polsce  z dyrektor I. Zalisz, firma REZON (J.i D. Szmaglińscy), drukarnia „Logo-Art”(A. Pietroczuk), zbory i prywatne osoby. Wszystkim im z serca dziękujemy.

Wspomnieć należy, że czas w którym Centralna Komisja Konkursu sprawdzała testy został zorganizowany przez  dh S. Sadułe - komendanta okręgowego Royal Rangers Polska. Wraz ze skautami poprowadził on skautowskie zabawy miejskie.

W czasie gali Konkursu mogliśmy również uczestniczyć w uwielbieniu poprowadzonym pod kierunkiem Iwonki Niewiadomskiej z zespołem. Słowem Bożym usłużył nam biskup Marek Kamiński.

Załączone zdjęcia prezentują wyniki zdobyte przez laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, pamiątkowe statuetki, które otrzymują laureaci oraz zdjęcia finalistów - dzieci i młodzież z poszczególnych grup wiekowych.

Podkreślamy, że każdy uczestnik finału OKWB, nie tylko laureat, jest zdobywcą najcenniejszych laurów – tego co nie przeminie, czego nie można kupić.

Dumna z dzieci i młodzieży rozczytanych z Bożym Słowie: Elżbieta Bednarz wraz z zespołem


Seminarium Teologiczne w Ustroniu ogłasza nabór na lata 2023-2025

Zapraszamy do nauki w Seminarium wszystkich, którzy pragną pogłębić poznanie Boga i Jego Słowa.

Przyjęcia do Seminarium odbędą się 02 marca 2023 roku w godzinach 8.00 do 10.00 w siedzibie Seminarium (43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 75). Osoby, które złożą wymagane dokumenty pozostaną na zajęciach seminaryjnych w dniach 02-04 marca 2023.

Aby rozpocząć naukę należy wysłać wypełnioną ankietę i dwa zdjęcia formatu 4,5x6,5 cm listem zwykłym na adres Seminarium. Wysłanie ankiety prosimy potwierdzić telefonicznie pod numerami telefonów: 606 336 912 lub 503 769 057.

Nauka w Seminarium trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry. W każdym semestrze odbywają się dwa spotkania trwające trzy dni (od czwartku do soboty). Zajęcia seminaryne są planowane w miesiącach: marzec, maj, wrzesień, listopad.

Ofiara za naukę wynosi 600 zł za semestr i obejmuje opłaty za noclegi, wyżywienie oraz koszty administracyne. Ofiara za korzystanie z Biblioteki wynosi 50 zł za cały okres nauki.

Jeśli pragniesz umocnić relację z Bogiem i stać się bardziej użytecznym w służbie dla Pana to zapraszamy Cię do nauki w Seminarium Teologicznym w Ustroniu.

rektor Andrzej Luber


Warsztaty Krytyczne Wyzwania Duszpasterskie

Temat szkolenia: Przygotowanie do tworzenia i prowadzenia grup wsparcia dla osób zmagających się z depresją oraz dla ich rodzin.

Czas spotkania: 26 listopada 2022 od 11:00 do 18:00
Miejsce: ul. Wyborna 20 (WSTS)
Koszt: 300 zł – koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, obiad, poczęstunek

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona do 60 osób!

Więcej informacji na https://chfk.pl/kwd/


Konferencja „List do Filemona XVI"


Pro
gram

PIĄTEK 2 września

 • Rejestracja i positek od 16.00
 • 19.00 - spoleczność (uwielbienie, świadectwa, Słowo)

SOBOTA 3 września

 • 8.00-9.00 - Śniadanie
 • 9.30 - 13.30 - sesje Słowa Bożego (z przerwą na kawę)
 • 14.00 - Posiłek
  Po posiłku czas wolny
 • 18.00 - uroczysta kolacja i nabożeństwo

NIEDZIELA 4 września

 • 8.00-9.00 - Śniadanie
  10.00 - Nabożeństwo
  po nabożenstwie wspólna kawa i ciasto.

Koszt konferencji 130 PLN od osoby (zakwaterowanie i wyżywienie)

UWAGA - Ośrodek w Żelaźnie ma standard schroniska młodzieżowego. Jeśli oczekujesz wyższego standardu zarezerwuj zakweterowanie w jakimś gospodarstwie agroturystycznym w najbliższej okolicy.

Istnieje też możliwość rozbicia własnego namiotu - koszt konferencji dla osób z namiotem 80 PLN od osoby.

Zgłoszenia
preferowany e-mail do 20 sierpnia

Katarzyna Prończuk
katarzyna.evangelist@gmail.com
tel. 508 641 812

DO ZOBACZENIA W ŻELAŹNIE!

Pobierz ulotkę [PDF]


EPTA Konferencja hybrydowa 2022

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie poleca konferencję naukową na temat: „Teologia pentekostalna: główny nurt i skrajności” (‘Pentecostal Theology: Mainstream and Extremes’). Konferencja w formacie hybrydowym, organizowana jest w dniach od 4 do 6 lipca 2022 r przez Europejskie Pentekostalne Stowarzyszenie Teologiczne (European Pentecostal Theological Association, skrót EPTA), a jej gospodarzem będzie WSTS. Konferencja adresowana jest zarówno do teologów i pracowników naukowych, którzy zajmują się badaniem pentekostalizmu, jak również do pastorów i wszystkich zainteresowanych duchowością pentekostalną. Obrady odbywać się będą wyłącznie w języku angielskim. Nie jest przewidziane tłumaczenie na język polski.

Podczas konferencji podejmowana będzie refleksja nad różnorodnością metod teologicznych, tematów, doktryn i praktyk zielonoświątkowych. Ze szczegółowym programem, biogramami prelegentów, tytułami wystąpień i abstraktami można zapoznać się pod linkiem: http://www.eptaweb.org/wp-content/uploads/2022/06/Conference-timetable-abstracts-and-presenter-biographies.pdf

W konferencji mogą wziąć udział online lub na miejscu jedynie zarejestrowani uczestnicy. Rejestracja na konferencję odbywa się przez stronę organizatorów (EPTA): http://www.eptaweb.org/2022-conference/  Koszt uczestnictwa online to 30 euro za całość. Uczestnictwo na miejscu w budynku WSTS wraz z posiłkami (bez śniadań) to kolejne 75 euro (albo 25€ za dzień). Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Termin rejestracji mija 1 lipca 2022 r.


Zaproszenie do udziału w misji dla DOROSŁYCH

Misja G PLUS+?

Często otrzymywaliśmy od Was zapytania: "a może by tak zorganizować misję nie tylko dla młodzieży, ale misję złożoną z samych dorosłych (którzy nie do końca odnajdą się w gronie młodzieży)?". W tym roku postanowiliśmy wprowadzić te prośby w czyn i zorganizować pierwszą taką misję dla osób dorosłych!!!

Już 22-24 lipca w Ostrołęce spotkamy się (ilość miejsc ograniczona, tylko 12 osób), by wspólnie szukać Boga, uczyć się ewangelizacji i wyjść wspólnie do tego miasta z Ewangelią.

Jesteś zainteresowany? Zapisz się poprzez formularz (tam również szczegóły organizacyjne):
https://forms.gle/hGhtdNMrmGKcYgB49

Masz pytania? Napisz do nas na priv lub na maila: generacjaplus.info@gmail.com