AGENDY

Kościoła

Baza adresowa Agend Kościoła Zielonoświątkowego W POLSCE

Jesteśmy kościołem, który istnieje dla ludzi. Pomagamy doświadczyć realności Jezusa Chrystusa wiedząc, że tylko On może nadać naszemu życiu pełnię i znaczenie.

Znajdź lokalny kościółPoznaj nas

DUSZPASTERSTWA

Duszpasterstwo Akademickie „PETRA”

Dyrektorzy
Szymon i Irmina Wolniak
Telefon:
797 369 686

e-mail:
irmina.wolniak@gmail.com
wolniakszymon@gmail.com

Duszpasterstwo Młodzieży

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Zbigniew Zarożny
Telefon:
501 408 482

Adres:
Kamionka 2
98-335 Pątnów
e-mail:
biuro@de-em.org
www:
www.de-em.org

Royal Rangers (chrześcijański skauting)

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Jan Zając
KOMENDANT GŁÓWNY RRP
Telefon:
662 122 195

Adres:
ul. Jagodowa 33
53-007 Wrocław
e-mail:
biuro@royalrangers.pl
www:
www.royalrangers.pl

Służba Katechetyczna

Dyrektor/Kierownik
dr Elżbieta Bednarz
Telefon:
(22) 679 7241

Adres:
Wyborna 20
03-681 Warszawa
e-mail:
ebed63@o2.pl
www:
www.katechetyka.pl

Duszpasterstwo Seniorów

Dyrektor/Kierownik
prezb. Dawid Kulinicz
Telefon:
504 799 924

Adres:
Okrzei 4a
64-920 Piła
e-mail:
dakulin@neostrada.pl

Duszpasterstwo Mężczyzn „SZAMGAR”

Dyrektor/Kierownik
prezb. Piotr Grzesiek
Telefon:
507 402 067

Adres:
Cecylii 7
47-400 Racibórz
e-mail:
pastorpiotrgrzesiek@gmail.com

www: dmszamgar.org

Duszpasterstwo Głuchych „Pozytywne Znaki”

Dyrektor/Kierownik
diakonisa Nancy Ropiejko
Telefon:
509 670 669

Adres:
skr. poczt. 65
80-958 Gdańsk 50
Menonitów 2a
80-805 Gdańsk
e-mail:
biuro@kzgdansk.org


MISJE

Akcja Humanitarna „ŻYCIE”

Dyrektor/Kierownik
diakonisa Irena Wiśniewska-Smolarek
Telefon:
694 978 716

Adres:
ul. Okrzei 4a
64-920 Piła
e-mail:
ahzycie@wp.pl
www:
akcjahumanitarnazycie.pl

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA”

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Piotr Karaś
Telefon:
(042) 678 04 73 / 512 029 544

Adres:
ul. Jaracza 95/97
90-244 Łódź
e-mail:
biuro@mnn.kz.pl
www:
www.mnn.kz.pl

Chrześcijańska Misja Społeczna

Dyrektor/Kierownik
Andrzej Kowalczyk
Telefon:
668 435 880

Adres:
ul. Sienna 68/70
00-825 Warszawa
e-mail:
kontakt@chmsp.pl

„TEEN CHALLENGE” – misja wśród osób uzależnionych od narkotyków

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Zbigniew Urbaniak
Telefon:
(059) 858 16 60

Adres:
Broczyna 11
Broczyna, 77-203 Dretyń
e-mail:
tcpoland@poczta.op.pl
www:
www.teenchallenge.pl

MISSION A29

Dyrektor/Kierownik
diakon Michał Siczek
Telefon:
(081) 721 51 09

Adres:
skr. poczt 25
20-823 Lublin 63
e-mail:
euromission@hotmail.com
www:
www.euromission.org

Misja „BRAMY NIEBA I PŁOMIENIE PIEKŁA”

Dyrektor/Kierownik
diakon Paweł Nowakowski
Telefon:
0663177091, 0663179056

Adres:
skr. poczt. 85
56-400 Oleśnica
e-mail:
romee@pnet.pl
www:
www.bnpp.pl

Misja „CHRZEŚCIJAŃSKA RODZINA”

Dyrektor/Kierownik
Grzegorz Gruszczyński

Adres:
ul. Kraszewskiego 4
46-100 Namysłów
e-mail:
misjarodzina@interia.pl
www:
rodzina.kz.pl

Misja Krajowa

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Wiesław Gościej
Telefon:
501 659 766

Adres:
ul. Kopiec 17
97-500 Radomsko
e-mail:
wierut@poczta.fm

Misja Więzienna

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Piotr Wisełka
Telefon:
(061) 867 47 92

Adres:
skr. poczt. 19
60-953 Poznań
e-mail:
wiselka@pastor.pl
www:
www.misjawiezienna.pl

Misja Zagraniczna

Dyrektor/Kierownik
Koordynator Misji Jacek Duda
Telefon:
576 978 258

Adres:
Pastor Jacek Duda
Grunwaldzka 6; 73-110 Stargard
e-mail:
misjazagraniczna@kz.pl

Misja Szalom

Dyrektor/Kierownik
Andrzej Sczyrba
Telefon:
692 492 220

Adres:
Chmieleniec 8/14
30-348 Kraków
e-mail:
misjaszalom@misjaszalom.pl
www:
www.misjaszalom.pl/

Misja Generacja Plus

Dyrektor/Kierownik
Szymon Perenc
Telefon:
793 676 725

Adres:
ul. Gliwicka 267
40-862 Katowice
e-mail:
generacjaplus.info@gmail.com
www:
www.jadenamisje.pl
www.generacjaplus.pl

Chrześcijańskie Forum Kobiet

Telefon:
22 624 8575

Adres:
Sienna 68/70
00-825 Warszawa

Chrześcijańska Służba Muzyczna CSM

Dyrektor/Kierownik
Adam Kosewski
Telefon:
609 547 345

Adres:
ul. Wyborna 20
03-681 Warszawa
e-mail:
adamkosewski@wp.pl
www:
www.csm.edu.pl


UCZELNIE

Instytut Biblijny „BEREA”

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Ryszard Wołkiewicz – rektor
Telefon:
(032) 250 01 36

Adres:
ul. Gliwicka 267
40-862 Katowice
e-mail:
ibb@kz.pl

Krakowskie Seminarum Biblijne

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Paweł Sochacki – rektor
Telefon:
604 414 100

Adres:
Os. Willowe 29
31-901 Kraków
e-mail:
seminarium.ksb@gmail.com
www:
www.ksb.kznh.pl

Seminarium Teologiczne w Ustroniu

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Bogusław Helbin – rektor
Telefon:
503 769 057

Adres:
ul. Daszyńskiego 75
43-450 Ustroń
e-mail:
semteolustron@interia.pl
www:
www.st.kz.pl

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Piotr Nowak – rektor
Telefon:
(022) 679 72-41

Adres:
ul. Wyborna 20
03-681 Warszawa
e-mail:
sekretariat@wst.edu.pl
www:
www.wst.edu.pl


WYDAWNICTWA

Czasopismo „CHRZEŚCIJANIN”

Redaktor Naczelny
prezbiter Bogusław Haręża
Telefon:
tel. 22 595 18 39
(pon-pt, 9:00-15:00)

Adres:
ul. Sienna 68/70
00-825 Warszawa
e-mail:
redakcja@chn.kz.pl
www:
www.chn.kz.pl

„ARKA” Wydawnictwo i Poligrafia

Dyrektor/Kierownik
diakon Korneliusz Kaleta
Telefon:
(033) 858 20 13

Adres:
ul. Błogocka 28
43-400 Cieszyn
e-mail:
arka@arkadruk.pl
www:
www.arkadruk.pl


OŚRODKI REKOLEKCYJNE

Dom Rekolekcyjny w Świdnicy

Dyrektor/Kierownik
Iwona Styczeń
Telefon:
513 660 491

Adres:
ul. Muzealna 1
(wejście od ul. Zamkowej)
Świdnica
e-mail:
kzswidnica@gmail.com
www:
www.dom-rekolekcyjny.pl


OŚRODKI RESOCJALIZACYJNE

Chrześcijański Ośrodek Dla Osób Uzależnionych TEEN CHALLENGE, Broczyna

Dyrektor/Kierownik
prezbiter Zbigniew Urbaniak
Telefon:
(059) 858 16 60, fax (059) 858 16 88

Adres:
Broczyna 11
77-203 Dretyń
e-mail:
osrodek@teenchallenge.pl
www:
www.teenchallenge.pl

Chrześcijański Ośrodek Dla Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja”

Dyrektor/Kierownik
diakonisa Oksana Wasilewska
Telefon:
(075) 751 51 66

Adres:
ul. Sportowa 5
58-520 Janowice Wielkie
e-mail:
misjann@o2.pl
www:
nowanadzieja.pl