Kościół Zielonoświątkowy w Polsce

Oficjalna strona Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Aktualności

Oświadczenie Zwierzchników Kościołów Ewangelicznych w Polsce w kwestii stosunku do imigrantów

Wobec dramatycznej sytuacji ludzi migrujących do Europy, świadomi szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą to zjawisko, jako Zwierzchnicy Kościołów Ewangelicznych oświadczamy:

  1. Postawa chrześcijańska powinna być motywowana zasadą miłosierdzia zawartą w Ewangelii Mateusza 25,35: „Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie”. Dlatego wzywamy wszystkich do otwarcia swoich serc i szukania z mądrością, rozwagą i modlitwą możliwości okazywania uchodźcom miłości Chrystusowej.
  1. Zachęcamy do modlitwy o Rząd RP i podległe mu służby, aby poszukując skutecznych sposobów pomocy uchodźcom, strzegł bezpieczeństwa kraju.
  1. Deklarujemy wobec rządzących gotowość niesienia pomocy w wypełnieniu tego ewangelicznego dzieła miłosierdzia.
  1. Prosimy wszystkich wiernych o wstawienniczą modlitwę, ofiarność i zaangażowanie.

Warszawa, 12 września 2015

Podpisano:

Pastor Andrzej Bajeński, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrystusowego w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego

Pastor Andrzej Jeziernicki, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego

Prezbiter dr Marek Kamiński, Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego

Prezbiter Jerzy Karzełek, Przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan w RP

Pastor Tadeusz Krzok, Prezbiter Naczelny Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej

Pastor Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego

Pastor Tadeusz Tołwiński, Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Prezbiter dr Mateusz Wichary, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, Przewodniczący Zarządu Aliansu Ewangelicznego

Biskup Wojciech Włoch, Przewodniczący Kolegium Pastorów Kościoła Bożego w Polsce, członek Aliansu Ewangelicznego.

12.09.2015

Kongres Kościoła Zielonoświątkowego

IMG_2707smallPiszę ze Świnoujścia, gdzie odbywa się Kongres KZ (drugi turnus odbędzie się za ponad tydzień w Szczyrku). Przeżycia duchowe są tak silne, że postanowiłem nakreślić tych kilka słów. Powód? Bardzo prosty – trudno znaleźć inne miejsce, gdzie podczas urlopu ludzie mogą także się kąpać w Bożej obecności, słuchać świetnego nauczania, uwielbiać, modlić się o swoje sprawy oraz, oczywiście, zrelaksować się podczas urlopu.

więcej »

03.07.2015

Wywiad z bp Markiem Kamińskim w radiowej jedynce

polskie_radio_1

Posłuchaj wywiadu z biskupem Markiem Kamińskim w Kurierze Ekumenicznym – audycji Polskiego Radia nadanej 23 maja 2015 roku!

03.06.2015

Kolacja Parlamentarna

Świadek wartości

relacja video

Poseł John Godson zorganizował kolację parlamentarną połączoną z uroczystym wręczeniem nagrody „Świadek Wartości”, udzielanej przez Chrześcijański Ruch Społeczny. Wydarzenie miało miejsce dnia 7 kwietnia 2015 r. na terenie Sejmu RP. O samej nagrodzie oraz o Chrześcijańskim Ruchu Społecznym możecie dowiedzieć się więcej na stroni: chrs.pl

więcej »

10.04.2015

Kościoły u Prezydenta RP

spotkaniezprezydentem

Od wielu lat biskup naszego Kościoła zapraszany jest na audiencję do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To dla nas wielki zaszczyt i noblilitacja. Także i w tym roku, Pan Prezydent zaprosił przedstawicieli 10 kościołów, w tym także Kościoła Zielonoświątkowego, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz religii muzułmańskiej, aby w sposób kurtuazyjny porozmawiać o naszym kraju, a także miejscu kościołów i związków wyznaniowych w budowaniu naszej ojczyzny.

więcej »

26.01.2015

Nowe, poprawione i uzupełnione wydanie książki „Nasza Wiara”

Z radością przedstawiamy nowe, poprawione i uzupełnione wydanie książki „Nasza Wiara”. Ten starannie, a zarazem przystępnie napisany podręcznik omawia podstawowe chrześcijańskie doktryny w oparciu o Wyznanie Wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Dla zielonoświątkowców jest to lektura porządkująca prawdy wiary, ogromnie ważna – także ze względu na osobę Autora, wybitnego teologa, wieloletniego przywódcę i duszpasterza Kościoła. „Nasza Wiara” zainteresuje także chrześcijan ewangelikalnych i szerzej – wszystkich czytelników zainteresowanych poznawaniem różnych kościołów i wyznań religijnych. Zapraszamy do lektury!

11.06.2014

Kościół Zielonoświątkowy

ul. Sienna 68/70

00-825 Warszawa

e-mail NRK: nrk@kz.pl

e-mail sekretariat: sekretariat@kz.pl

Telefony:

tel. (022) 624 85 75

tel./fax (022) 595 18 20

Konto bankowe

Naczelna Rada Kościoła

BZ WBK SA 10 O/Warszawa

87 1090 2574 0000 0006 4400 1241

© Kościół Zielonoświątkowy w Polsce 1999-2015 | Powered by WordPress