Rewitalizacja to proces, którego celem jest przywrócenie pierwotnego blasku, świetności. W szybko zmieniającym się Świecie treść Ewangelii pozostaje niezmienna, jednak nasze narzędzia przekazu, wyrażania wiary ulegają zmianom. Czasami czas zdezaktualizował to czym dysponujemy, aby nasze kościoły mogły się rozwijać. Konferencja ta skierowana jest do pastorów, rad kościelnych i liderów, której celem jest pomoc lokalnym wspólnotom wrócić na ścieżkę rozwoju.

Słowo zachęty do uczestnictwa Biskupa Marka Kamińskiego:

„Marzeń o rozwoju Bożego Królestwa nikt z naszych serc nie wyrwie. Są one tam od momentu naszego powołania, są częścią naszej tożsamości. Żyjemy po to i trudzimy się, żeby zobaczyć kościół w rozkwicie. Stąd bezkompromisowe życie i służba.
A jednak nie zawsze jest tak, jak miało być. Czasem mamy poczucie, że mijamy się z marzeniami, a pełna poświęcenia służba nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Pomyliliśmy się? Bóg odwrócił się? Zawiodły Boże obietnice? Niekoniecznie, czasem wystarczy zmienić narzędzia.
Jeśli miewasz takie dylematy, nie jesteś sam. Dla takich właśnie osób organizujemy nasze konferencje. Może potrzebujesz znaleźć nowe narzędzia, zdobyć nowe umiejętności? Albo potrzebujesz dokonać korekty swojej służby, aby na nowo Twój zbór był jak kwitnący i owocujący ogród? Koniecznie bądź z nami. ZAPRASZAM!
Jestem pewien, że będzie to przełomowy moment dla Ciebie i Twojego zboru. Zatem … do zobaczenia!”
Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP Marek Kamiński

Mówcy konferencyjni:

Biskup Marek Kamiński – jest wieloletnim przywódcą Kościoła Zielonoświątkowego. Mówca doskonały , pełen pasji, pragnienie widzieć silny kościół w Polsce.
Ps Sławek Jagieła – jest pastorem wzrastającego kościoła w Oleśnie, który jest dowodem na to, że kościół może rozwijać się wszędzie. Świetny mówca i dyrektor projektu 700 miast, którego celem jest zakładanie nowych kościołów w Polsce.
Ps Wojciech Trybek – jest pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Giżycku. Wierzy, że Kościół nie powinien jedynie funkcjonować w rzeczywistości jaka jest wokół, ale także tą rzeczywistość kreować i zmieniać.

Poruszane zagadnienia:
1. Osobowość i duchowość przywódcy – kto może osiągnąć sukces? Wiara i charakter.
2. Zmiana wartości przed zmianą czegokolwiek.
3. Charyzmatyczny charakter kościoła.
4. Niedzielne nabożeństwo zrozumiałe dla każdego, pełne Ducha Świętego.
5. Kościół oparty na preferencjach czy na posłannictwie?6 Budowanie zespołu championów.

Program konferencji w Bydgoszczy (KZ Betel):

 Sobota, 15 czerwca 2019:

11:00 – 12:30 – powitanie, uwielbienie, sesja wykładowa
przerwa – 30 min. 
13:00 – 13:45 – sesja wykładowa
13:45 – 14:45 – przerwa obiadowa
15:00 – 15:45 – sesja wykładowa
przerwa – 15 min.
16:00 – 17:00 – wywiad z rewitalizatorem, sesja wykładowa
przerwa – 30 min.
17:30 – 19:00 – nabożeństwo, uwielbienie, kazanie,
modlitwa o zbory, podziękowania i zakończenie

Więcej informacji: https://rewitalizacjabydgoszcz.pl/

REJESTRACJA: https://rewitalizacjabydgoszcz.pl/page2.php