30 marca 2019 roku w murach Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie, odbył się Finał XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Do finału dostało się prawie 90 osób, a ostatecznie finalnego zadania podjęły się 73 osoby spośród 36 zborów.

Tytuł tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „Od rybaka do ewangelisty, i ty możesz być jak Piotr”. Zakres Pisma Świętego do nauki obejmował sylwetkę apostoła Piotra. Z osobą apostoła Piotra mamy do czynienia w wielu księgach Nowego Testamentu, tegoroczni uczestnicy musieli wyjść na przeciw wyzwaniu poskładania w całość wielu fragmentów Pisma: z zakresu czterech ewangelii przez Dzieje Apostolskie oraz Listy.

Jak co roku wiele cudownych emocji towarzyszyło w czasie wspólnego uwielbiania, wspólnych rozmów. Piękną usługą słowa wprowadził nas prezbiter okręgowy okręgu centralnego ps dr Piotr Karaś.

„Dla mnie osobiście jako współkoordynatora tegoż ogromnego przedsięwzięcia Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce jest niezmierną radością widzieć dziesiątki dzieci i młodzieży z całej Polski lgnących do Słowa Bożego. Uważam, że metoda konkursu przybliża i zachęca kolejne pokolenia do pochylania się nad Bożym Słowem.” – mówiła koordynator OKWB Anna Pawlak

Laureaci tegorocznego konkursu otrzymali pięknie ilustrowane biblie, za co bardzo dziękujemy pani Małgorzacie Platajs Dyrektorowi Generalnemu TB w Polsce. Jednym z fundatorów nagród dla laureatów tegorocznego konkursu było Towarzystwo Biblijne, będące częścią organizacji zrzeszającej 146 krajowych Towarzystw Biblijnych na całym świecie. Poza pozycjami książkowymi dla wszystkich uczestników, laureaci otrzymali według przyznanego miejsca – dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Radę Kościoła – nowoczesne gadżety elektroniczne.

Nad całością konkursu czuwała jak zawsze od lat wprawiona w boju dr Elżbieta Bednarz, której należą się szczególne podziękowania za całokształt służby oraz przewodzenie konkursom. Dziękujemy wszystkim lokalnym koordynatorom poziomów, katechetom, nauczycielom.